Fotovoltaika Pardubice

GIACOMINI

Italská firma GIACOMINI S.p.A. se na topenářském trhu objevila v roce 1951 a od roku 1992 podniká i na Českém trhu pod názvem GIACOMINI CZECH, s.r.o. se sídlem v Jablonci nad Nisou.

Rozvody pomocí panelů podlahového topení giacoklima® nachází uplatnění nejen v rodinných domech a bytech, ale i v průmyslu, obchodních budovách, sportovních rozvodech, ve sklenících, kostelech, muzeích a při rekonstrukcích starých budov.

Podlahové topení giacoklima® nám umožní vysokou úroveň pohody při nízké teplotě. Jelikož se celý povrch podlahy stane povrchem sálavým, je možné dodat spotřebiteli stejný pocit pohody, přestože teplota vzduchu bude přibližně nižší o dva stupně. Spotřebitel má pocit, že žije v prostředí, které je vyhřáté na 20°-21°C, ve skutečnosti teploměr ukazuje pouhých 18°C. Dochází k menším disperzím tepla z prostředí směrem ven, což nám přináší velmi zajímavou energetickou úsporu, která je ve shodě s novými normami, které se týkají energetické úspory.

Naším sálavým systémem giacoklima® se vytápí především tak, aby to vyhovovalo osobám a odstranilo se tak hromadění tepla u stropu, jak je tomu u tradičních rozvodů neboť toto teplo je úplně promrhané, protože není nikým využívané.

Tak nízká teplota vstupní vody umožní i použití alternativních zdrojů energie (sluneční energie, energie vyrobena pomocí tepelných čerpadel nebo opětným získáním z průmyslových procesů).
Izolační panel plní důležitou funkci při akustické izolaci, jelikož pohlcuje hluk mezi různými patry. Takže, pokud budeme porovnávat tento systém s tradičním radiátorovým systémem z pohledu počátečních nákladů, musíme vzít na vědomí i tento důležitý komponent.

Přemýšleli jste někdy nad tím, že na každé otopné těleso připadne asi tak 1m2 užitného povrchu, který není nikdy využitý, ale zaplatili jste za něj tisíce? Zkuste udělat rychlý výpočet a zjistíte, kolik byste mohli ušetřit s podlahovým topením giacoklima®.

Zásobníky na toalerní papír a dávkovače mýdla na www.meridahk.cz. Společnost EKOSAN nabízí služby v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce.