Tepelná čerpadla - vytápění rodinných domů

NIBE F1330

NIBE F1330

Moderní tepelné čerpadlo pro vytápění obytných budov i objektů určených k podnikání.

Nibe F1330 je tepelné čerpadlo určené pro vytápění větších budov, jako jsou vícegenerační rodinné domy a větší průmyslové objekty. Toto tepelné čerpadlo je určeno pro odběr energie z plošného zemního kolektoru, hlubinného zemního vrtu nebo ze spodní vody. NIBE F1330 je všestranně využitelné. Je vybaveno inteligentním řídicím systémem, který umožňuje jeho provoz v mnoha různých režimech. Tepelné čerpadlo NIBE F1330 může pracovat při dvou různých výstupních teplotách – v případě potřeby i s řízením podle dvou topných křivek. Kromě toho je jeho řídicí systém připraven pro ovládání olejového nebo elektrického kotle. Toto tepelné čerpadlo může být v rámci topného systému řízeno jako Řídící či Podřízená jednotka.

Tepelné čerpadlo NIBE F1330 je vyráběno ve čtyřech verzích, které se liší výkonem, a to 22, 30, 40 a 60 kW.

Díky dvěma vysoce účinným scroll kompresorům a dostatečně dimenzovanému okruhu chladiva dosahuje NIBE F1330 vysoké účinnosti. S tím souvisí i vysoký topný faktor (COP), který dosahuje hodnoty minimálně 4,3* při vstupní teplotě primárního média 0°C a výstupní teplotě topného média 35°C, To znamená, že při používání můžeme dosáhnout značných úspor.

Maximální teplota na výstupu, pokud je v provozu pouze kompresor, je 65°C.

Tepelné čerpadlo sestává ze dvou jednotek, z nichž každá obsahuje méně než 3 kg chladiva. Jednotlivé kompresory se spouštějí podle aktuální potřeby tepla, čímž se dosahuje lepší regulace topného výkonu a delších provozních časů. Tím se snižuje opotřebení kompresorů a zvyšuje se provozní spolehlivost.

NIBE F1330 je schopen současně vytápět místnosti i ohřívat teplou vodu. V běžném provozu je upřednostňován ohřev TUV před vytápěním.

NIBE F1330 má kompresory a chladicí okruhy umístěny v oddělených krytech, což usnadňuje jejich servis. Tato dvojitá protihluková bariéra umožnila dosáhnout velmi nízkých hodnot hlučnosti. Flexibilní hadice a oběhová čerpadla jsou instalována již z výroby. Chladicí médium a topné obvody se připojují k jednotce zezadu. Součástí dodávky jsou též filtry nečistot.

NIBE F1330 je řízen mikroprocesorem, což zajišťuje optimální a bezpečný provoz. Na LCD displeji se zobrazují přehledné informace o aktuálním stavu tepelného čerpadla, jeho době provozu i o všech důležitých teplotách. To znamená, že není nutné používat externí teploměry.

Tepelné čerpadlo NIBE F1330 je umístěno v robustním rámu a je vybaveno masivními vnějšími panely. Účinná protihluková izolace umožňuje dosáhnout velmi nízkých hladin hlučnosti a vysokého obytného komfortu. Přední panel a boční panely je možné snadno odejmout, což zjednodušuje instalaci a usnadňuje servis.

Řídicí jednotka je schopna současně řídit až devět Fighterů 1330, je tedy možné dosáhnout výkonu víc než 500 kW. Topný okruh je možné v horkých letních dnech též využít k chlazení.

NIBE F1330 je možné instalovat mnoha různými způsoby. Je možné k němu též připojit různé druhy příslušenství, jako například pokojové čidlo „RG 10“, jednotku pro řízení ohřevu teplé vody „VST 11“, rozdělovač teplotního signálu „TSF 10“ a jiná zařízení.

Soubory ke stažení

Zásobníky na toalerní papír a dávkovače mýdla na www.meridahk.cz. Společnost EKOSAN nabízí služby v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce.