Fotovoltaika Pardubice

Tepelná čerpadla

Proč tepelná čerpadla?

Poloviční náklady na vytápění, velký užitek pro životní prostředí!

S tepelným čerpadlem pro vytápění se rozhodnete pro maximálně nízké náklady na topnou energii a provoz i pro velmi nepatrnou emisi škodlivin. Přímo na místě je tato emise dokonce nulová! S ohledem na životní prostředí je tedy tepelné čerpadlo první volbou. Moderní tepelná čerpadla vytápějí velmi efektivně, připravují teplou užitkovou vodu, větrají a dokonce i chladí. Nabídnou Vám i Vaší rodině optimální komfort pro bydlení při dobře kalkulovatelných nákladech na vytápění.

Plyn, uhlí i elektřina se stále zdražují!

Celosvětově rostoucí spotřeba energie a obchod na burze s energií vyhánějí ceny za zemní plyn, uhlí, topný olej a elektrický proud do stále rostoucích výšin. Tepelná čerpadla však naštěstí postihuje zvyšování cen elektrického proudu jen v nepatrné míře, protože čerpadla vytápějí s velkým množstvím bezplatné sluneční energie z okolního prostředí. S tepelným čerpadlem budete proto zcela nezávislí na topném oleji a na plynu a navíc získáte snížený tarif elektrické energie.

Jak tepelná čerpadla fungují?

Tepelné čerpadlo pracuje na podobném principu jako lednička, se stejně funkčním a spolehlivým využitím. Lednička odebírá energii potravinám, tepelné čerpadlo ji odebírá "z chladného okolí". Díky tomu, že námi dodávaná tepelná čerpadla disponují vyzrálou technikou, funguje tento princip v létě, v zimě, v noci i ve dne.

Tepelné čerpadlo nám zaručí i při nízkých venkovních teplotách teplotu v místnostech na příjemné teplotní hodnotě pro vaši plnou pohodu (např. 22 °C). Toto funguje i při minusových venkovních hodnotách. Životní prostředí je přitom velmi spokojené, neboť v místě instalace nevznikají žádné škodlivé látky.

Nejhospodárněji pracují tepelná čerpadla při malém teplotním rozdílu mezi teplotou zdroje a výstupní teplotou do topného systému. Proto jsou ideálním doplňkem tepelného čerpadla podlahové nebo stěnové vytápěcí systémy.

Oblasti využití

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda zvolíme v případě, kdy není možné na pozemku vrtat hlubinný vrt nebo budovat zemní kolektory. Tento typ tepelného čerpadla využívá pro vytápění domu teplo obsažené ve venkovním vzduchu a transportuje ho do prostoru bytu, rodinného domu nebo kanceláře. Využívá se pro topení, ohřev užitkové vody a případně i pro chlazení. Provoz tepelného čerpadla je ekonomičtější a levnější oproti jiným zdrojům tepla díky principu transportu, nikoliv přeměny tepla (jako např. při spalovaní). Sluneční záření ohřívá atmosféru a je trvale obnovitelným zdrojem energie. Nízkoteplotní energie vzduchu je tepelným čerpadlem přeměněna na vyšší hladinu a akumulována do vody. Tuto vodu je pak možné plně využít pro vytápění a ohřev.

Žádné z tepelných čerpadel vzduch-voda, která jsou na trhu dostupná, nedokáže pokrýt nároky na vytápění po celý rok, přesto přináší tepelné čerpadlo vzduch-voda značné úspory. V bivalentním provozním režimu pokrývá většinu nároků na vytápění velmi úsporným způsobem, a proto se stávající kotel využívá pouze k pokrytí vytápěcích špiček. Při monoenergeitickém provozu (kombinace tepelného čerpadla vzduch-voda a elektrického topného tělesa) je tepelné čerpadlo schopné pokrýt většinu požadavků na vytápění a topné těleso se zapíná pouze během špiček, tedy při velmi nízkých teplotách.

Tepelné čerpadlo země-voda

Při použití těchto tepelných čerpadel je možné spotřebu tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody ve srovnání s klasickými topnými systémy snížit až o 75 %.

Teplo je do vody předáváno nemrznoucí směsí, která sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo kolektoru pod povrchem země. V plastové trubce, několik set metrů dlouhé (zemním kolektoru), cirkuluje nemrznoucí směs, která se průchodem zemí "ohřívá" o několik stupňů Celsia (v nezámrzné hloubce je stálá teplota cca. 4°C). Poté putuje do výměníku tepelného čerpadla (výparníku), kde se ochladí, tj. odebere se onen tepelný přírůstek a ochlazená směs zamíří zpět do kolektoru k opětovnému zahřátí. Tento cyklus se neustále opakuje. Odebírat nízkopotenciální energii ze země můžeme pomocí horizontálního plošného kolektoru, nebo z vertikálního vrtu. Na 1kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca. 12m vrtu. Maximální hloubka jednoho vrtu je 100m. Pokud je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více vrtů. Obecně lze říci, že na 1kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca. 30m2 pozemku.

 • Tepelná čerpadla ALPHA INNOTEC

  Od svého založení v roce 1998 se firma Alpha-InnoTec zařadila k vedoucím evropským výrobcům tepelných čerpadel a to díky své důsledné inovační politice, stálým technickým vývojem a správným citem pro trh. Ve Švýcarsku, "zemi tepelných čerpadel", je Alpha-InnoTec firmou s vedoucím postavením....

  Více informací

 • Tepelná čerpadla TOSHIBA

  Již řadu let dodává společnost Toshiba technologii tepelných čerpadel nejvyšší kvality. Dlouholetý vlastní výzkum a vývoj invertorové technologie, optimalizace řízení výkonu a využití špičkových vlastností původního dvoj-rotačního vačkového kompresoru – to jsou hlavní atributy a mílové kroky k...

  Více informací

 • Tepelná čerpadla PANASONIC

  „Nový systém Panasonic Aquarea je založen na vysoce účinné technologii tepelného čerpadla, které neslouží pouze k vytápění domu a ohřevu pitné vody, ale také ke chlazení v létě, vždy pro maximální pohodlí a výkon nezávisle na venkovních podmínkách – i v případě extrémních venkovních teplot.

  Více informací

 • Tepelná čerpadla MITSUBISHI

  Mitsubishi Electric patří k předním výrobcům tepelných čerpadel vzduch-voda. Svojí patentovanou technologí venkovní jednotky Zubadan umožňuje jednotka vytápění až do extrémních -28°C. Značný vlim technologie Zubadan má i na výstupní teplotě topné vody, tepelné čerpadlo je tak ideální nejen na...

  Více informací

 • Tepelná čerpadla pro bytové domy

  I česká veřejnost si již pomalu začíná zvykat, že tepelná čerpadla (TČ) jsou plnohodnotnou alternativou k jakémukoliv jinému zdroji tepla a že novostavby rodinných domů se jimi vybavují ve stále větším procentu. TČ nalézají uplatnění i při rekonstrukcích, je však nutno vždy pamatovat na teplotní...

  Více informací

 • Kompletní topenářské práce

  Více informací

 • Certifikace

  Naše znalosti a zkušenosti jsou položeny množství certifikátů.

  Více informací

Zásobníky na toalerní papír a dávkovače mýdla na www.meridahk.cz. Společnost EKOSAN nabízí služby v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce.