Fotovoltaika Pardubice

TOSHIBA ESTIA

TOSHIBA ESTIA

TOSHIBA ESTIA je koncipované jako split systém a skládá se z venkovní jednotky (kompresorová část a výparník) a vnitřní jednotky v podobě hydroboxu. Na tento hydrobox jsou připojeny všechny ostatní potřebné části systému (např. ohřívač teplé vody, radiátory, podlahové vytápění apod.)

Tepelné čerpadlo Toshiba vám přináší neuvěřitelné možnosti. Můžete ho instalovat samostatně nebo společně s klasickým zdrojem vytápění - kotlem (plyn, olej, dřevo atd.). Při použití fain-coil jednotek namísto radiátorů si můžete v létě užívat komfortu klimatizované místnosti. (jednotky fancoil obsahují ventilátor a výměník, kterým cirkuluje topná nebo chladící voda. Z fan-coil jednotky je vyveden odvod kondenzátu.). Příprava teplé užitkové vody v zásobníku je zcela nezávisle na režimu chlazení nadále v provozu dle nastavených parametrů.

Ochrana proti námraze

Během provozu tepelného čerpadla dochází za určitých podmínek (teplota, vlhkost) ke kondenzaci vody na výměníku venkovní jednotky. Tato vlhkost může na lamelách výměníku posléze namrzat a vytvářet „ledový krunýř”. K odstranění této námrazy používají konkurenční zařízeni režim pravidelného odtávaní”. Při odtávaní je přerušen proces topení, provoz zařízení je změněn z topeni na chlazení a teplo z vnitřního topného okruhu je přes výměník použito k odtávaní ledu z vnější jednotky – tím ale dochází k podstatným a citelným ztrátám energie. U tepelného čerpadla ESTIA bylo použito speciálního vedení rozvodů chladiva, které zkracuje tento proces na nezbytné minimum. Chladivo z vnitřního výměníku je před nástřikem do vnějšího výměníku vedeno potrubím ve spodní časti výměníku a teprve potom expanduje ve Venturiho trubici. Protože chladivo má před nástřikem nadnulovou teplotu, udržuje spodní kritické lamely výměníku bez námrazy. Teplota a tlak chladiva ve venkovní jednotce jsou při tom permanentně kontrolovány a teprve pokud tyto dvě měřené hodnoty signalizuji namrznutí výměníku, je nastartován standardní odtávací proces. Tímto způsobem došlo k podstatnému snížení ztrát energie a ke zvýšení účinnost provozu celého tepelného čerpadla ESTIA oproti ostatním zařízením.

Vyšší účinnost,tepelný výkon a výhodná dlouhodobá investice do technologicky vyspělého zařízení s výraznými provozními úsporami je přesně tou hlavní předností tepelného čerpadla Toshiba vzduch - voda, která každý den šetří Vaše provozní náklady.

■ Rotační Twin-Rotary kompresor umožňuje perfektní regulaci otáček a výkonu v širokém rozsahu a dosahuje vysoké účinnosti provozu celého zařízení.

■ Vektorové řízení invertoru IPDU zaručuje přesný a rychlý výpočet potřebného proudu kompresoru pro dosažení té nejvyšší okamžité účinnosti. Proto ESTIE obsahuje mikroprocesor R.I.S.C. umožňující neuvěřitelně rychlé vektorové výpočty.

■ Ochrana proti namrzání výměníku zvyšuje účinnost zařízení.

■ Teplotně řízení odtávání je aktivováno pouze při extrémních podmínkách a v případě potřeby, nikoliv preventivně.

Tepelné čerpadlo ESTIA má vysoký topný výkon i při nízkých teplotách a vysokou účinnosti snižuje náklady na topení.

Komponenty Toshiba Estia:

Venkovní jednotka – TOSHIBA Super Digital Inverter: Úkolem venkovní jednotky je získat tepelnou energii ze vzduchu a předat ji dále do hydro-boxu pomoci chladícího okruhu. Toshiba používá

modifikaci ověřených venkovních jednotek Super Digital Invertor série 4. Jedná se o zařízení s velmi

tichým provozem, plným frekvenčním řízením otáček a s Twin-Rotary kompresorem bez vibrací a

chvění. Plné využiti IPDU invertorového řízení přináší extrémně vysokou účinnost a nízkou spotřebu

energie. Široké možnosti pro montáž přináší maximální délka rozvodů 30 m mezi venkovní jednotkou a hydroboxem. Rozmezí provozních teplot je pro vytápění od -20 °C do 25 °C, pro chlazení od 10 °C do 43 °C a pro ohřev TUV od -20 °C do 43 °C.

Hydro-box (vnitřní jednotka): V hydro-boxu dochází k ohřevu vody v deskovém výměníku přenosem tepelné energie získané venkovní jednotkou. Nositelem tepelné energie je chladivo R410a. Tímto způsobem lze dosáhnout teploty vody až 55°C. Mimo deskového výměníku obsahuje hydro-box také oběhové čerpadlo topení, expanzní nádobu, ovladač a přídavné elektrické topení. Integrovaný řídící systém ovládá všechny ventily, čerpadla a další části systému, např. i ty, které zajistí plný provoz topné soustavy při velmi nízkých teplotách (např. plynový kotel- nutný modul TCB-PCIN3E). V případě potřeby může být tepelné čerpadlo Toshiba ovládáno z jiných řídících systémů (např. vyšší řídící systém nebo termostat jiného zásobníku TUV - nutný modul TCP-PCM03E).

Zásobník TUV: Zásobník z ušlechtilé oceli je opatřený tepelnou izolací a tepelným výměníkem, který je optimalizován pro tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tepelný výměník je naddimenzován tak, aby bezpečně přenesl energii z primárního vodního okruhu o teplotě 55°C a ohřál teplou užitkovou vodu. Zásobník je vybaven potřebnou regulací - teplotním senzorem, bezpečnostním tepelným čidlem a přídavným elektrickým topným registrem.

Ovládání: Dálkové ovládání je integrováno v hydro-boxu a řídí veškerý provoz a funkce tepelného

čerpadla vzduch-voda. Základním prvkem je velký, dobře čitelný LCD-displej, který podává informace

o aktuálních provozních a požadovaných hodnotách. V ovladači je integrován týdenní časovač, který

zajišťuje komfort přeprogramování spínání a vypínání zařízení a provoz týdenního režimu dle požadavků uživatele. Další výbavou řídícího systému jsou například funkce nočního útlumu, protinámrazová ochrana, preference ohřevu teplé vody (boost) a funkce ochrany proti šíření bakterie Legionelly.

Fotogalerie

4c593754a6d4751b50c830c2fac09611.jpg

Zásobníky na toalerní papír a dávkovače mýdla na www.meridahk.cz. Společnost EKOSAN nabízí služby v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce.