Tepelná čerpadla - vytápění rodinných domů

Tepelná čerpadla pro bytové domy

I česká veřejnost si již pomalu začíná zvykat, že tepelná čerpadla (TČ) jsou plnohodnotnou alternativou k jakémukoliv jinému zdroji tepla a že novostavby rodinných domů se jimi vybavují ve stále větším procentu. TČ nalézají uplatnění i při rekonstrukcích, je však nutno vždy pamatovat na teplotní omezení tepelných čerpadel a otopnou soustavu dimenzovat na teplotní spád max. 55/45 °C. Některá tepelná čerpadla mají výstupní teplotu až 65 °C, platí zde však jednoduchá úměra - čím větší výstupní teplota, tím menší topný faktor a tudíž i možná úspora.

Tepelná čerpadla v bytových domech

Relativně málo rozšířené jsou dosud instalace tepelných čerpadel v bytových domech. I v této oblasti se však již trh začíná dávat do pohybu a stále více majitelů bytů, ať již sdružených v SVJ či v bytových družstvech, se rozhoduje pro instalaci TČ. Vzhledem k faktu, že zpravidla SVJ či družstvo vlastní jediný pozemek a to přímo pod domem, nelze využít technologii země/voda, ale přichází v úvahu pouze varianta vzduch/voda ve vnitřním nebo venkovním provedení. V této oblasti nabízí německý výrobce tepelných čerpadel Alpha-InnoTec výrobky s hermeticky uzavřeným chladivovým okruhem s výkony do 33 kW (při parametrech 2/35 °C). Originální regulátor Luxtronik 2.0 umí mj. řídit kaskádu až čtyř tepelných čerpadel a lze u něj aktivovat funkci AlphaWeb, která umožňuje provádět veškeré nastavení po internetu a vyslat okamžitě chybové hlášení vždy, když se v systému vyskytne problém. To je u bytových domů, kde je na tepelném čerpadle jako zdroji tepla a teplé vody závislých několik desítek lidí, obzvlášť důležité. Servisní zásah pak může proběhnout dříve, než si stačí obyvatelé domu čehokoli všimnout.

Možnost úspory

Pro všechny majitele bytů ve starších bytových domech se tak otevírá možnost snížení plateb za teplo a teplou vodu, což jsou největší položky v nákladech na bydlení a je zde tudíž největší potenciál k úsporám. Cena za 1 GJ tepla z CZT se dnes nejčastěji pohybuje mezi 350 až 650 Kč/GJ. S tepelným čerpadlem se lze reálně dostat na výrobní náklady cca 260 Kč/GJ (v závislosti na celoročním topném faktoru a ceně elektrické energie v dané lokalitě). V současnosti je další motivací vlastníků i využití dotací na zateplení a instalaci ekologických zdrojů vytápění. Zateplení je základním předpokladem pro úspěšný přechod k ekologickému způsobu vytápění. Jednak se po zateplení část energie do domu již nikdy nebude muset dodávat (což je nejlepší úspora) a zároveň klesne teplota v otopném systému. Lze pak využít soustavu se stávajícími otopnými tělesy, dimenzovanými většinou na teplotní spád 90/70 °C, i se sníženým teplotním spádem 55/45 °C.

 

Více informací o možnosti získání dotace pro bytové domy naleznete zde: http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/.

Dotace pro bytové domy vyřizujeme na klíč.

Pro více informací o instalaci tepelných čerpadlech nebo solárních systémů do bytových domů nás kontaktujte na www.tepelna-cerpadla-pardubice.cz nebo na telefonním čísle 774 308 418

Soubory ke stažení

Zásobníky na toalerní papír a dávkovače mýdla na www.meridahk.cz. Společnost EKOSAN nabízí služby v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce.